Viceværter

Keld Tinglev Jensen

Claus Schrøder

Deltid: Jørgen Ploug Christensen 

 

Disse kan træffes telefonisk på

tlf. 49 21 78 12

- mandag til onsdag mellem kl. 08:00 - 15:30

- torsdag mellem kl. 08:00 - 14:30

- fredag mellem kl. 08:00 - 10:30

 

Du/I er også velkommen at sende en mail til viceværterne:

vicevaerter.snerlehoj2@stofanet.dk

 

De kan også træffes på parkeringspladsen ved garagerne, Snerlevej nr. 48

- mandag til torsdag kl. 08:00 og kl. 13:00 (ca. tidsrum)

- fredag kl. 08:00 (ca. tidsrum)

 

Viceværterne ser gerne på yderdøre og vinduer som binder. For at spare på vandet tilbyder vi endvidere vederlagsfrit at skifte pakninger m.m. i toiletter og vandhaner ud med almindelige pakninger.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk